• تعداد كل تجهيزات : 9104
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1773
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 7262
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 414
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 79
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 335
  • تعداد كل کارگروه ها : 8
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 634

هفتمین نشست کارگروه تخصصی پرتو ایکس شبکه آزمایشگاهی برگزار شد هفتمین نشست کارگروه تخصصی پرتو ایکس، 24 دی‌ماه به میزبانی بنیاد علوم کاربردی رازی و با حضور 60 نفر از کارشناسان این حوزه برگزار شد. ادامه مطلب ...