موضوع خبر : شبکه آزمایشگاهی , آزمایشگاه ها

عنوان خبر : نتایج چهاردهمین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر شد

تاریخ : 1395/04/29تعداد بازدید : 3494

چهاردمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو براساس عملکرد مراکز عضو در سال 1394 انجام پذیرفت. در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران» و «پژوهشگاه مواد و انرژی » به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از بین 54 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه، به خود اختصاص دادند.
رتبه‌های چهارم تا دهم آزمایشگاه‌های برتر شبکه را نیز به‌ترتیب پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی- ابن سینا، پژو‌هشگاه صنعت نفت، آزمایشگاه نانوالکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف به خود اختصاص داده‌اند.
لازم به ذکر است که در شاخص مشتری مداری و کارکرد «مرکز پژوهش متالورژی رازی» به ترتیب با کسب 96/20 و 98/24 درصد و در شاخص همکاری‌های شبکه‌ای نیز «پژوهشگاه مواد و انرژی» با 69/83 درصد، بهترین عملکرد را داشته‌اند.
شایان ذکر است این رتبه‌بندی براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های شبکه و با توجه به سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» انجام می‌شود. هدف از این ارزیابی و رتبه‌بندی آزمایشگا‌ه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو براساس شاخص‌های کمی و کیفی در بخش خدمات آزمایشگاهی، ایجاد انگیزه و تشویق آنها به منظور افزایش کمی و بهبود کیفیت خدمات است. بر اساس نتایج این ارزیابی، در سال 1394 درآمد مراکز عضو شبکه در حدود 182 میلیارد ریال است که در ازای ارائه 470 هزار خدمت به مشتریان بوده است.
فهرست کامل نتایج چهاردهمین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از اینجا قابل دریافت است.

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو