مجموعه آزمایشگاه‌های متالورژی

جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

1361

فرآوری مواد مغناطیسی آمورف و نانوکریستالی و کنترل کیفی متالورژیکی قطعات فلزی

زینب ستاریان

سیما میرزایی

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  تهرانتهران

  تهران، ضلع شمال غربی دانشگاه شریف، خیابان شهید قاسمی، سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، پلاک 71

  66075203-66075202-66075201 66075200

  http://www.jdsharif-met.com

  info@ jdsharif-met.com

  آزمایشگاه های استان تهران
  استاندارد ها