مجموعه آزمایشگاه‌ها

پژوهشگاه مواد و انرژی

1365

مواد، سرامیک، انرژی، نانومواد و مواد پیشرفته

ابوالفضل پوررجبیان شهربابک

بیتا جمالی نیک

تجهیزات آزمایشگاه
  موقعیت جغرافیایی

  البرزکرج

  کرج- مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، دفتر پذیرش آنالیز، کدپستی: ۳۱۷۷۹۸۳۶۳۴، صندوق پستی: ۳۱۶-۳۱۷۸۷تهران-خیابان الوند، کوچه اهورامزدا-پلاک 15،کدپستی: 14155-4777

  کرج- مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کدپستی: ۳۱۷۷۹۸۳۶۳۴، صندوق پستی: ۳۱۶-۳۱۷۸۷

  02636280040 02636200777

  paziresh.merc.ac.ir

  paziresh@merc.ac.ir

  آزمایشگاه های استان البرز
  استاندارد ها