• تعداد كل تجهيزات : 5880
  • تعداد تجهيزات عضو قطعی : 1305
  • تعداد تجهيزات عضو آزمایشی : 0
  • تعداد تجهيزات غير عضو : 4575
  • تعداد كل آزمايشگاه ها : 342
  • تعداد آزمایشگاه های عضو قطعی : 76
  • تعداد آزمايشگاه های عضو آزمایشی : 0
  • تعداد آزمايشگاه های غير عضو : 266
  • تعداد كل کارگروه ها : 7
  • تعداد اعضای کل کارگروه ها : 314

نتایج چهاردهمین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو چهاردمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو براساس عملکرد مراکز عضو در سال 1394 انجام پذیرفت. در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران» و «پژوهشگاه مواد و انرژی» به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از بین 54 مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه، به خود اختصاص دادند. ادامه مطلب ...