موضوع خبر : دوره‌های آموزشی

عنوان خبر : آموزش تضمین کیفیت نتایج در آزمایشگاه، برگزار می‌شود

تاریخ : 1397/09/11تعداد بازدید : 174

در این کارگاه آموزشی یک روزه که به میزبانی پارک علم و فناوری همدان برگزار می‌شود، اصول و فنون کنترل کیفیت در آزمایشگاه و به‌کارگیری ابزارهای کنترل کیفیت در راستای برآورده نمودن الزامات مرتبط استاندارد ISO/IEC17025 آموزش داده می‌شود.

 

سرفصل‌های مورد ارایه در دوره آموزشی مذکور عبارتند از:

- آشنایی با مفاهیم  و واژگان کنترل کیفیت در آزمایشگاه؛

- شاخص‌های بررسی دقت، صحت و درستی آزمون یا کالیبراسیون (Precision, Trueness & Accuracy)؛

- آشنایی با مفهوم خطا و روش‌های تصحیح آنها، آشنایی با حد تکرارپذیری و حد تجدیدپذیری آزمون‌ها(Repeatability & Reproducibility)؛

- آشنایی با انواع فعالیت‌های تضمین کیفیت نتایج و برنامه‌ریزی آن؛

- آشنایی با نرم‌افزار آماری Minitab؛

- کنترل توزیع نتایج آزمون با استفاده از هیستوگرام؛

- محاسبه پارامترهای آماری، تعیین فواصل اطمینان نتایج آزمون؛

- اصول اولیه آماری نمودارهای کنترل؛

- حالات خارج از کنترل و مفهوم تحت کنترل بودن نتایج آزمون؛

- رسم نمودارهای کنترلی میانگین و دامنه تغییرات برای داده های کمی (رسم نمودارهای XBAR-R و I-MR) با Minitab، مقایسات آماری نتایج آزمون / کالیبراسیون (T-Test, F-Test) با Minitab؛

- مقایسه جفتی نتایج دو مجموعه از داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Minitab؛

- تحلیل نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی، تحلیل نتایج آزمون کفایت تخصصی (مهارت)

 

علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی پارک علم و فناوری همدان به نشانی hstp.ir مراجعه نمایند.

پارک علم و فناوری همدان، عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است که توانمندی‌ها و خدمات قابل ارایه در این مرکز در صفحه آزمایشگاه در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی معرفی شده است.

 

منبع : شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی